Betingelser

Betingelser

Som nevnt tilbyr vi produkter uten risiko eller investering for dere. Prosessen er som følger

  • Dere kontakter oss for salg av våre dugnadsprodukter. Sammen med dere avtaler vi type produkt som på det gitte tidspunkt kan være lett omsettelig, i forhold til nedslagsfelt og årstid. Basert på antall medlemmer, og antatt salg pr medlem blir vi også enige om hvor mange produkter dere får tilsendt.
  • Deretter informerer vi vår kontaktperson når varene blir sendt fra oss, slik at de er oppmerksomme på når de kan ventes å mottas. Produktene blir tilsendt fraktfritt til deres oppgitte adresse.
  • Dere foretar deres salgsperiode, hovedsakelig  mellom 2-6 uker.
  • Etter endt salgsperiode gjør vi en opptelling sammen med dere, om hvor mange av de tilsendte produktene som er solgt. Sitter dere igjen med produkter, sendes disse bare tilbake til oss, så fremt varene ikke er åpnet eller brukt og leveres i samme innpakning som de ble mottatt.
  • 1-2 uker etter endt salgsperiode, får dere tilsendt faktura for solgte produkter, som betales inn på vår bankkonto.

Har dere andre spørsmål knyttet til betingelsene, bes dere kontakte oss.

Top